Đăng ký tên miền

Tên miền phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc một số.

Bảng giá tên miền

Tên miền
Đăng ký mới
Transfer
Gia hạn
.com
269,000 VNĐ
1 năm
269,000 VNĐ
1 năm
269,000 VNĐ
1 năm
.net
319,000 VNĐ
1 năm
319,000 VNĐ
1 năm
319,000 VNĐ
1 năm
.info
310,000 VNĐ
1 năm
310,000 VNĐ
1 năm
310,000 VNĐ
1 năm
.me
600,000 VNĐ
1 năm
600,000 VNĐ
1 năm
600,000 VNĐ
1 năm
.biz
317,000 VNĐ
1 năm
317,000 VNĐ
1 năm
317,000 VNĐ
1 năm
.org
299,000 VNĐ
1 năm
299,000 VNĐ
1 năm
299,000 VNĐ
1 năm
.asia
309,000 VNĐ
1 năm
309,000 VNĐ
1 năm
309,000 VNĐ
1 năm
.name
265,000 VNĐ
1 năm
265,000 VNĐ
1 năm
265,000 VNĐ
1 năm
.uk
219,000 VNĐ
1 năm
219,000 VNĐ
1 năm
219,000 VNĐ
1 năm
.co
620,000 VNĐ
1 năm
620,000 VNĐ
1 năm
620,000 VNĐ
1 năm
.pro
330,000 VNĐ
1 năm
330,000 VNĐ
1 năm
330,000 VNĐ
1 năm
.edu.vn
370,000 VNĐ
1 năm
N/A
N/A

Please choose a category from above.

Đăng ký thêm hosting

Miễn phí SSL cho tất cả tên miền

Hỗ trợ chuyển hosting khi đăng ký tại YAVIET

Đăng ký hosting

Chuyển tên miền về yaviet

Tên miền chuyển về phải còn ít nhất 30 ngày sử dụng*

Chuyển tên miền

* Không bao gồm các tên miền vừa hết hạn và các tên miền vừa gia hạn