If you can't find a solution to your problems in our knowledgebase, you can submit a ticket by selecting the appropriate department below.


 Kỹ thuật (Support 24/7)

Hỗ trợ cài đặt, chỉnh sửa, giải đáp các thắc mắc về lựa chọn, sử dụng dịch vụ và xử lý các vấn đề kỹ thuật. Hỗ trợ 24/7 kể cả chủ nhật, ngày lễ, nghỉ tết

 Kinh doanh (Support 24/7)

Chăm sóc, Hổ trợ, giải đáp các vấn đề thắc mắc về dịch vụ, sản phẩm & đơn hàng mới, gia hạn dịch vụ. Hỗ trợ 24/7 kể cả chủ nhật, ngày lễ, nghỉ tết

 Kế toán

Xác thực thanh toán, hổ trợ và giải đáp các thắc mắc về giấy tờ, hóa đơn

 Ban giám đốc

Tất cả các vấn đề nếu bạn cảm thấy chưa giải quyết tốt có thể gởi trực tiếp đến ban giám đốc