Knowledgebase

Hướng dẫn đăng ký SSL tư động trên cPanel

Đăng ký SSL trực tiếp trên cPanel chỉ 1 click

Đối với hosting tại YAVIET thì SSL được cài đặt và kích hoạt tự động. Nếu chưa được cài đặt SSL thì bạn làm theo các bước sau.
Đăng ký trực tiếp SSL trên cpanel chỉ 1 click.

Bước 1:

Đăng nhập vào cPanel kéo xuống dưới đến mục “SECURITY”

SSL yaviet

Chọn vào phần “SSL/TLS Status”

Bước 2: Chạy “Run AutoSSL”

dang ky ssl yaviet

Sau khi chạy “Run AutoSSL” sau khi chạy xong thì khóa của bạn đã được tạo, bạn thử vào lại web bằng “htts” thì web bạn đã được chuyển sang https.

Bước 3: Tự chuyển web sang “https”

Để website bạn tự động chuyển qua “https”, và để web bạn chuyển hết tất cả link “http” sang “https” thì hãy cài đặt 2 plugin sau. 

1.Really Simple SSL: Tự động chuyển web sang “https”

Really Simple SSL

2. SSL Insecure Content Fixer: Chuyển tất cả các link “http” trong web sang “https”

SSL Insecure Content Fixer

Đến đây thì chúc mừng bạn đã cài đặt xong SSL cho web. Nếu quá trình cài đặt gặp vấn đề khó khăn gì bạn có thể liên hệ để yaviet hỗ trợ bạn cài đặt.

  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?