HOSTING SINH VIÊN

GÓI YA-SV1
 • 1GB SSD
 • không giới hạn Tên miền
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn FTP Account
 • 2 Database
 • 640 MB Ram
 • 0.75 CPU
 • 2MB/s IO
 • 1024 IOPS
 • 30 Entry Process (EP)
 • 180.0000 3 Tháng
 • 330.0000 6 Tháng
 • 600.000 1 Năm
 • 1.080.000 2 Năm
 • 1.440.000 3 Năm
GÓI YA-SV2
 • 2GB SSD
 • Không giới hạn Tên miền
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn FTP Account
 • 4 Database
 • 1.5 GB Ram
 • 1.2 vCPU CPU
 • 5MB/s IO
 • 1024 IOPS
 • 40 Entry Process (EP)
 • 300.0000 3 Tháng
 • 550.0000 6 Tháng
 • 990.000 1 Năm
 • 1.800.000 2 Năm
 • 2.400.000 3 Năm
GÓI YA-SV3
 • 4GB SSD
 • Không giới hạn Tên miền
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn FTP Account
 • 7 Database
 • 2 GB Ram
 • 2 vCPU CPU
 • 7MB/s IO
 • 1024 IOPS
 • 50 Entry Process (EP)
 • 400.0000 3 Tháng
 • 790.0000 6 Tháng
 • 1.500.000 1 Năm
 • 2.700.000 2 Năm
 • 3.600.000 3 Năm
GÓI YA-SV4
 • 6GB SSD
 • Không giới hạn Tên miền
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn FTP Account
 • 11 Database
 • 2.5 GB Ram
 • 2.2 vCPU CPU
 • 10MB/s IO
 • 1024 IOPS
 • 60 Entry Process (EP)
 • 540.0000 3 Tháng
 • 990.0000 6 Tháng
 • 1.800.000 1 Năm
 • 3.240.000 2 Năm
 • 4.320.000 3 Năm