HOSTING DOANH NGHIỆP

GÓI YA-DN1
 • 7GB SSD
 • Không giới hạn Tên miền
 • Không giới hạn Tài khoản FTP
 • 25 Database
 • 3 GB Ram
 • 2.5 vCPU CPU
 • 10MB/s IO
 • 1024 IOPS
 • 60 Entry Process (EP)
GÓI YA-DN2
 • 10GB SSD
 • Không giới hạn Tên miền
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • 40 Database
 • 3.5 GB Ram
 • 3 vCPU CPU
 • 11MB/s IO
 • 1024 IOPS
 • 70 Entry Process (EP)
GÓI YA-DN3
 • 20 GB SSD
 • Không giới hạn Tên miền
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • 60 Database
 • 4.5 GB Ram
 • 3.5 vCPU CPU
 • 12MB/s IO
 • 1024 IOPS
 • 80 Entry Process (EP)
GÓI YA-DN4
 • 30 GB SSD
 • Không giới hạn Tên miền
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • Không giới hạn Database
 • 5 GB Ram
 • 4 vCPU CPU
 • 13MB/s IO
 • 1024 IOPS
 • 90 Entry Process (EP)