HOSTING DOANH NGHIỆP

GÓI YA-DN1
  • 7GB SSD
  • Không giới hạn Tên miền
  • Không giới hạn Tài khoản FTP
  • 25 Database
  • 3 GB Ram
  • 2.5 vCPU CPU
  • 10MB/s IO
  • 1024 IOPS
  • 60 Entry Process (EP)
GÓI YA-DN2
  • 10GB SSD
  • Không giới hạn Tên miền
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 40 Database
  • 3.5 GB Ram
  • 3 vCPU CPU
  • 11MB/s IO
  • 1024 IOPS
  • 70 Entry Process (EP)
GÓI YA-DN3
  • 20 GB SSD
  • Không giới hạn Tên miền
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 60 Database
  • 4.5 GB Ram
  • 3.5 vCPU CPU
  • 12MB/s IO
  • 1024 IOPS
  • 80 Entry Process (EP)
GÓI YA-DN4
  • 30 GB SSD
  • Không giới hạn Tên miền
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • Không giới hạn Database
  • 5 GB Ram
  • 4 vCPU CPU
  • 13MB/s IO
  • 1024 IOPS
  • 90 Entry Process (EP)